jaunumi par mums kalendārs komponisti interpreti
muzikoloģija institūcijas katalogi projekti saitesAtlasīt
 
Piektdiena, 2016. gada 04. marts
Mūzikas terminoloģija: problēmas un risinājumi

 

JVLMA Zinātniskās pētniecības centrs un Muzikoloģijas katedra aicina uz semināru-apaļā galda diskusiju

Mūzikas terminoloģija: problēmas un risinājumi

Seminārs notiks 2016. gada 10. martā plkst. 10.00 J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Senāta zālē. Tā mērķis ir veicināt mūzikas terminoloģijas analīzi un diskusijas par aktuāliem mūzikas terminoloģijas aspektiem.

Terminoloģija [lat. terminus robeža + gr. logos mācība] ir leksikoloģijas nozare, kuras pētīšanas objekts ir terminoloģiskā leksika, un tā ietver sevī arī specializēto mūzikas terminoloģiju. Terminoloģijas nozare sistemātiski studē jēdzienu apzīmēšanu vai veidošanu, pētot un analizējot terminus noteiktā kontekstā, kā arī dokumentē tos, cenšas veicināt pareizu, adekvātu terminu lietošanu. Mūzikas terminoloģija attīstās starptautiskā valodu sadurē un mijiedarbībā noteiktu mūzikas žanru un pētniecības jomu robežās, arī starpdisciplinārā telpā, nereti pārņemot atbilstošu pētniecības instrumentāriju un terminus no citām zinātņu nozarēm.

Mūzikas terminoloģijas dokumentēšana un analīze Latvijā šobrīd notiek nesistēmiski, nereti spontāni. Pēdējās desmitgadēs tapušie nedaudzie speciālajai terminoloģijai veltītie izdevumi, kuri fiksējuši tās attīstības dinamiku latviešu valodā, uzskatāmi vien par atsevišķu speciālistu epizodisku iniciatīvu. Tomēr terminoloģijas pilnveidošanās notiek nemitīgi – gan mācību un studiju gaitā mūzikas izglītības iestādēs, gan plašsaziņas līdzekļos un koncertpraksē. 

Rīkojot semināru, tiks radīta platforma diskusijai to speciālistu vidū, kuriem rūp precīzas, labskanīgas, mūsdienu latviešu valodai atbilstošas mūzikas terminoloģijas tagadne un nākotne.

 

Programma

10.00

Semināra atklāšana

10.10

Ilze Šarkovska-Liepiņa  (JVLMA)

Latviešu mūzikas terminoloģija: situācijas pārskats*

            *Pēc katras prezentācijas paredzēta diskusija

10.40

Mārtiņš Boiko (JVLMA)

Par dažiem latviešu valodā nepieciešamiem muzikoloģijas terminiem un vienu latviešu mūzikas zinātnes terminoloģijas vēstures jautājumu

11.10

Lolita Fūrmane (JVLMA)

Par svešvārdu izrunu latviešu muzikālajā praksē

11.30

Anda Beitāne (JVLMA)

Termini un koncepti: par tradīciju spēku un vājumu

 

Kafijas pauze

 

12.00 – 13.00

Diskusija par aktuālākajiem jautājumiem

Aicināti visi interesenti.

Tuvāka informācija J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas

Zinātniskās pētniecības centrā:

t.29220487, Ilze Šarkovska-Liepiņa

 

KNMC

 

 

 

 

      

 

 

  

 

Mūs atbalsta:

Latvijas Kultūras ministrijas LOGO