jaunumi par mums kalendārs komponisti interpreti
muzikoloģija institūcijas katalogi projekti saitesAtlasīt
 
Otrdiena, 2016. gada 19. jūlijs
Apstiprināti noteikumi par mūzikas, mākslas un dejas pedagogu atalgojumu

km.gov.lv 

2016. gada 15. jūlijā valdība apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas”.
Grozījumi Ministru kabineta noteikumos veikti, lai saskaņā ar pedagogu darba samaksas modeli paredzētu atalgojuma pieaugumu mūzikas, mākslas un dejas pedagogiem. No 2017.gada 1.janvāra šo pedagogu minimālā darba samaksa par likmi būs 680 eiro.Vienlaikus izglītības reformas ietvaros, tiek turpināta valsts pasūtījuma definēšana mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības jomā No valsts budžeta 100% apmērā turpmāk tiks finansēts izglītojamo skaits, kas noteikts ikgadējā Kultūras ministrijas valsts pasūtījumā.


Līdz šim valsts finansēja pedagoģisko likmju skaitu izglītības programmu īstenošanai, piešķirot mūzikā 77% un mākslā 91% no nepieciešamā finansējuma apjoma, kopumā finansējot 90% izglītojamo no kopējā izglītojamo skaita valstī. Trūkstošo daļu finansēja izglītības iestāžu dibinātāji – pašvaldības un privātie dibinātāji.Ministru kabineta noteikumos veikto grozījumu rezultātā ir mainīts apmaksājamo pedagoģisko slodžu skaits,mainot finansējuma koeficientus uz vienu izglītojamo mākslas, mūzikas un teātra izglītības programmās, tādējādi nodrošinot valsts budžeta finansējumu 100% apmērā noteiktam audzēkņu skaitam.Audzēkņu izglītošanu, kas noteiktā valsts pasūtījuma rezultātā nesaņem valsts budžeta finansējumu, turpinās apmaksāt izglītības iestādes dibinātājs, kuram turpmāk būs iespējams elastīgāk plānot finanšu līdzekļu izlietojumu un noteikt izglītības iestādes audzēkņu skaitu, sabalansējot to ar pašvaldības rīcībā pieejamajiem finanšu resursiem. Pie nosacījuma, ka pašvaldības arī turpmāk saglabās līdzšinējo līdzfinansējumu ievirzes izglītības iestādēm, kopējais izglītojamo skaits tajās paliks nemainīgs.Grozījumu rezultātā arī novērsta iespēja, ka par valsts budžeta finansējumu viens izglītojamais vienlaikus var apgūt divas profesionālās ievirzes programmas mūzikas un mākslas jomā. Tāpat ir noteikti kvalitātes kritēriji, kuri tiks piemēroti, nosakot no valsts budžeta finansējamo izglītojamo skaitu izglītības iestādēs.Grozījumi stāsies spēkā 2017.gada 1.janvārī.Informāciju sagatavoja: 
Signe Pujāte 
Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore 

Elita Barisa 
Latvijas Nacionālā kultūras centra 
izglītības sistēmas eksperte 
t. 67228985

 

KNMC

 

 

 

 

      

 

 

  

 

Mūs atbalsta:

Latvijas Kultūras ministrijas LOGO