jaunumi par mums kalendārs komponisti interpreti
muzikoloģija institūcijas katalogi projekti saitesAtlasīt
 
Pirmdiena, 2017. gada 30. janvāris
Aicina pieteikt dalību IV starpdisciplinārajā zinātniskajā konferencē Mūzikas pētījumi Latvijā

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija aicina pieteikt dalību IV starpdisciplinārajā zinātniskajā konferencē Mūzikas pētījumi Latvijā. Konference piedāvā lielisku viedokļu apmaiņas platformu ikvienam, kura pētījumi saskaras ar skaņas un mūzikas izzināšanu visdažādākajos uztveres rakursos. Konferencē tiek aicināti piedalīties dažādu humanitāro un sociālo zinātņu pārstāvji, arī studējošie maģistra un doktora studiju programmu līmenī.


Konference notiks JVLMA 2017. gada 30. - 31. martā. Interesantākie referāti  tiks publicēti periodiskajā izdevumā Mūzikas akadēmijas raksti.


Aicinām pieteikt dalību šādās tematiskajās ievirzēs, kas nav pilnīgi izsmeļošas:


  • aktualitātes un jaunas atziņas mūzikas vēsturiskā mantojuma izpētē Latvijā un pasaulē;


  • novitātes dziesmu un deju svētku tradīcijas dokumentēšanā un izpētē Latvijā;


  • skaņas (t.sk. kā akustiska fenomena) un mūzikas izpēte dažādos teorētiskas (sistemātiskas) analīzes aspektos;


  • skaņa un mūzika tradicionālajā kultūrā un tās dažādās izpausmes formās;


  • mūzika un mūzikas kultūra kā sociāls fenomens dažādos uztveres un vērtējuma rakursos;


  • aktualitātes un jaunas atziņas populārās mūzikas kultūras jomas izpētē;


  • skaņa un mūzika teātrī, kino, multimediālā mākslas darbā un citās dažādu mākslu un ideju mijiedarbes formās kultūras telpā.


* Referāta tematisko vadlīniju izvēlē iespējams aptvert dažādus aspektus, īpaši apsveicamas pieteikumu iniciatīvas, kas skar tuvojošās Latvijas valsts simtgades rakursu.


Referātu prezentācijas laiks – 20 minūtes. Pēc katras prezentācijas 10 minūtes paredzētas diskusijām. Dalība konferencē jāpiesaka elektroniski nosūtot aizpildītu pieteikuma veidlapu uz sekojošu adresi: janis.kudins@jvlma.lv (JVLMA Muzikoloģijas katedras vadītāja Jāņa Kudiņa e-pasta adrese). Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 24. februāris. Akceptētie referātu (prezentāciju) pieteikumi pieteicējiem tiks izziņoti 2017. gada 6. martā.


Dr. Jānis Kudiņš,

Muzikoloģijas katedras vadītājs, m. t. 29631141


 

KNMC

 

 

 

 

      

 

 

  

 

Mūs atbalsta:

Latvijas Kultūras ministrijas LOGO