jaunumi par mums kalendārs komponisti interpreti
muzikoloģija institūcijas katalogi projekti saitesAtlasīt
 
Ceturtdiena, 2017. gada 06. jūlijs
Latvijas Nacionālās mūzikas padomes dalība 7. Eiropas mūzikas forumā un Pasaules mūzikas padomes ģenerālā asamblejā

 

Latvijas Nacionālās mūzikas padomes dalība 

7. Eiropas mūzikas forumā un 

Pasaules mūzikas padomes ģenerālā asamblejā

2017.g. 9.-12. jūlijā Pafā, Kiprā.

Dalībnieki

Latvijas Komponistu savienības dibinātā Latvijas Nacionālā mūzika padome (LNMP) ir Eiropas mūzikas padomes biedrs un partneris ES ERASMUS+ projektā STAMP. Latvijas nacionālā mūzikas padomē šobrīd ir 16 biedri - dažādas mūzikas nozares nevalstiskās organizācijas un apvienības.

Eiropas mūzikas padomes rīkotajā forumā Pafā Latvijas Nacionālo mūzikas padomi pārstāvēja tās valdes locekļi Dace Bluķe (Latvijas Komponistu savienība) un Irina Švarcbaha (izdevniecība “Musica Baltica”), kā arī LNMP biedra izdevniecības “Musica Baltica” vadītāja Solvita Sējāne.

Pasaules mūzikas padomes ģenerālā asamblejā LNMP pārstāvēja tās valdes locekļi Dace Bluķe un Irina Švarcbaha. Latvija piedalījās ar savam statusam piešķirtajām 3 balsīm.

Eiropas mūzikas forums

1.    Foruma centrālā diskusiju tēma bija Kultūras diplomātija” - kā to izmantot valstu ārpolitikas veidošanā, dialogam, kad politiskie jautājumi ir iestrēguši. 2016. gada jūnijā tika pieņemta ES stratēģija “Starptautiskām kultūras attiecībām", kuras mērķis ir veicināt ES un tās partnervalstu kultūras sadarbību un veicināt globālu kārtību, kuras pamatā ir miers, tiesiskums, vārda brīvība, savstarpēja sapratne un cieņa pret pamatvērtībām “

2.    Eiropas mūzikas padome ir viens no ES vadošo institūciju konsultatīvajiem partneriem. Šajā kontekstā forumā tika diskutēts par EMP iesaisti un ieteikumu sagatavošanu nākamajam ES finanšu periodam pēc 2020-tā gada. Esošās kultūras atbalsta programmas “Radošā Eiropa” statistika liecina, ka ievērojamu budžeta daļu saņem mūzikas projekti. Eiropas mūzikas padomes ieskatā tas ir pamats diskusijām par īpašas mūzikas projektu atbalsta programmas veidošanu nākamajam finanšu periodam. Darbs pie ieteikumu izstrādes tiek izvirzīts kā viens no prioritārajiem uzdevumiem padomes turpmākajā darbībā. Šajā sakarā Latvijas Nacionālā mūzikas padome ir lēmusi 2017. gada septembrī paralēli EMP projekta STAMP aktivitātēm Rīgā un Cēsīs organizēt diskusiju ar EMP valdi, uzaicinot LR Kultūras ministrijas atbildīgās amatpersonas no kultūrpolitikas un ES fondu departamentiem. Tādā veidā būtu iespējams rosināt Kultūras ministriju iesaistīties arī ES kultūrai atvēlēto finanšu plānošanas procesā, un virzīt to Latvijai labvēlīgākā gultnē.

3.    Viena no foruma darba sesijām tika veltīta projektam “Eiropas programma mūzikai “(European Agenda for Music). Projektu vada Eiropas Mūzikas padome. Tās mērķis ir noteikt mūzikas nākotnes prioritārās jomas un kādas darbības ir jāvelta muzikāli plaukstošai Eiropai. Programmai ir horizontāla pieeja, jo tā apvieno kā mūzikas industriju, tā arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas lai vienoti veidotu Eiropas mūzikas politiku. Lai šāds dokuments būtu reprezentatīvs, kas atspoguļo visus Eiropas mūzikas nozares elementus,EMP aicinājusi savus dalībniekus, kā arī citas nozīmīgas organizācijas, kas nav EMP biedri, pievienoties debatēm par to, kādi pasākumi ir jāveic, lai nodrošinātu mūzikas jomā plaukstošu Eiropu Nākotnē. Arī Latvijas puse vairākkārt iepriekš ir iesaistījusies gan aptaujās, gan diskusijās.

Programma nosaka ilgtermiņa darbības un prioritātes visai mūzikas nozarei Eiropā, un tā ir atsauce Eiropas birokrātiskajām iestādēm. Eiropas mūzikas programma ļauj Eiropas mūzikas nozarē runāt “vienā valodā”, kas balstīta uz 5 mūzikas tiesībām. Tādēļ dažādajām tematiskām darba grupām tiek lūgts izstrādāt plānu savam ieguldījumam programmas veidošanā saskaņā ar 5 Mūzikas tiesībām un ņemot vērā mūzikas daudzveidības principu.

4.    EMP tika uzņemtas divu valstu nacionālās mūzikas padomes - Krievijas un Norvēģijas.

Eiropas Mūzikas foruma ietvaros notika nacionālo mūzikas padomju globālo un starpkontinentālo projektu prezentācijas; atsevišķa darba sesija notika Eiropas mūzikas informācijas centru pārstāvjiem, notika neformālas diskusijas, sarunas, jaunu partnerību meklējumi. Latvijas mūzikas padomes pārstāvji piedalījās paralēlās apaļā galda diskusijās par mūzikas auditorijas attīstību (D. Bluķe) un Eiropas programmu mūzikai (S.Sējane).

Pasaules Mūzikas padomes ģenerālā asambleja

1.    Starptautisko mūzikas padomi (International Music Council) 1949.gadā nodibināja UNESCO, un tā ir pasaulē lielākais mūzikas jomā strādājošo organizāciju un iestāžu tīkls. Starptautiskā mūzikas padome veicina ikviena indivīda piekļuvi mūzikai un mūzikas vērtību izpaltību visu tautu dzīvēs. Izmantojot savus pārstāvjus un viņu tīklus, IMC ir tieša piekļuve vairāk nekā 1000 organizācijām aptuveni 150 valstīs un 200 miljoniem cilvēku, kas vēlas attīstīt un dalīties zināšanās un pieredzē par dažādiem mūzikas dzīves aspektiem.

2.    Asamblejā notika organizācijas valdes un prezidenta vēlēšanas, 2015-2016 gadu darbības pārskata apstiprināšana. Par SMP prezidenti ievēlēja Kenijas universitātes profesoriEmily Achieng’ Akuno. Viņa turpmāk vadīs 12 locekļu padomi, ko veido Āfrikas, Amerikas, Arābu pasaules, Āzijas un Eiropas mūzikas padomju pārstāvji. E. Akuno ir pirmā sieviete un otrais Āfrikas mūzikas padomes pārstāvis šajā amatā visas SMP pastāvēšnas vēsturē.

3.    Turpmākos 2 gadus SMP turpinās strādāt fokusējoties uz piecu mūzikas tiesību ideju, īstenojot uzstādītos uzdevumus: Piecu mūzikas tiesību kartēšana un veicināšana. Tāpat SPM uzmanības lokā būs politikas veidošana, pārstāvniecība, sadarbība un informācijas apmaiņa, kā arī dažādi projekti un pētniecība.

4.    SMP tika apspriesti jautājumi kā veicināt SMP dalīborganizāciju kapacitāti, uzturot vīziju - būt par pasaules vadošo mūzikas profesionāļu organizāciju, kas aktualizē mūzikas vērtību un nozīmību ikviena cilvēka dzīvē visā pasaulē.

EMF un SMP asamblejas ietvaros tika pasniegta Mūzikas tiesību balva (Music Rights Award), uzsverot piecu globālo mūzikas tiesību nozīmību visā pasaulē; To pasniedza EMP prezidentsPaul Dujardin un Piecu mūzikas tiesību čempions Ramy Essam.

Balvas saņēma:

Pakistānas speciālās izglītības centra projekts “Mūzikas mācīšana Pakistānā”, kas ļauj mūzikas izglītību iegūt bērniem ar īpašām vajadzībām un mentālās veselības problēmām. Nominantu izvirzīja Starptautiskā mūzikas izglītības biedrība (The International Society for Music Education).

Festivāls Festival sur le Niger - iedvesmojošs projekts, kuru iniciējis fonds Festival sur le Niger un kas veicina  kultūras nozaru attīstību Mali, attīstot nacionālo kultūras un mākslas mantojumu. Nominantu izvirzīja Kamerūnas Nacionālā mūzikas padome.

Programma “Dodiet Mūzikai nākotni”. To izstrādājusi un izvirzījusi Jauniešu mūzikas konkursu Eiropas apvienība (European Union of Music Competitions for Youth).Programmā izstrādātas jaunas stratēģijas auditorijas attīstībai jauniešu mūzikas konkursos un jauno Eiropas mūziķu karjeras attīstībai.

Latvijas Nacionālā mūzikas padome pēc dalības forumā lēmusi aktivizēt savu darbu un iesaisti EMP projektos lai nākamā gadā spētu piedāvāt savu kandidatūru  darbam EMP.

Dace Bluķe

Latvijas Nacionālās mūzikas padomes valdes locekle


 

KNMC

 

 

 

 

      

 

 

  

 

Mūs atbalsta:

Latvijas Kultūras ministrijas LOGO