jaunumi par mums kalendārs komponisti interpreti
muzikoloģija institūcijas katalogi projekti saitesAtlasīt
 
Trešdiena, 2018. gada 06. jūnijs
Daugavpils un Cēsu valsts mūzikas vidusskolu būvdarbiem novirza 486 500 eiro

Lita Kokale, LR Kultūras ministrija 

Valdība 5. jūnija sēdē lēma piešķirt 486 500 eiro Daugavpils un Cēsu valsts mūzikas vidusskolu ēku būvdarbiem. Par 341 122 eiro tiks veikti Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas atjaunošanas un pārbūves pirmās kārtas būvdarbi, savukārt Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošanai papildu tiks novirzīti 145 378 eiro.

2017.gada 28.septembrī mutiskā izsolē par 1 946 000 eiro tika izsolīts Finanšu ministrijas (FM) valdījumā un VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) pārvaldīšanā esošais nekustamais īpašums – t.s. „vecā” Latvijas Nacionālās bibliotēkas centrālā ēka (Kr.Barona ielā 14, Rīgā) kopā ar funkcionāli saistīto nekustamo īpašumu Elizabetes ielā 18B, Rīgā.

VNĪ šajā izsolē iegūtos līdzekļus, no tiem atskaitot atsavināšanas izdevumus 50 % apmērā, pārskaitīja valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā. Ministru kabinets šodien lēma finansējuma apropriācijas daļu - gandrīz pus miljona eiro apmērā - piešķirt kapitālieguldījumiem FM valdījumā un VNĪ pārvaldīšanā esošo KM iestāžu funkciju nodrošināšanai izmantoto valsts nekustamo īpašumu attīstīšanā.

No Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas ēkas (Lielā Kalēju iela 4, Cēsīs) sastāvā esošo būvju vispārējā tehniskā stāvokļa izvērtējuma izriet, ka ēkai nepieciešami steidzami atjaunošanas un pārbūves darbi. Nenoslēgtās konstrukcijas - gaisa plūsmas un skaņas tilti gan uz ārpusi, gan starp telpām, neapmierinošais apdares stāvoklis, neatbilstošās apgaismes iekārtas, morāli novecojušās sanitāri tehniskās iekārtas un to neatbilstošais skaits apgrūtina efektīvu mācību procesa nodrošināšanu. Daļa skolas ēku konstrukciju ir apmierinošā stāvoklī, bet daļa neapmierinošā. Vienai skolas ēkas būvei neapmierinošā stāvoklī ir koka dubultoderlogi, ārējās apdares krāsojums, daļa iekšējās apdares; apsekojuma secinājums – „ēkai nepieciešams remonts”. Otra būve kopumā ir apmierinošā tehniskā stāvoklī, tomēr caur konstrukcijām novērojamas gaisa plūsmas un skaņas tilti, šos defektus ieteicams novērst. Būvprojekta ietvaros paredzēta Cēsu valsts mūzikas vidusskolas ēku daļēja pārplānošana un siltināšana, fasāžu un iekšējās apdares atjaunošana un iekšējo inženiertīklu pārbūve. 

Savukārt Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošanai novirzītais finansējums tiks izlietots vispārējā būvdarbu sadārdzinājuma rezultātā izveidojušos izdevumu segšanai.

 

KNMC

 

 

 

 

      

 

 

  

 

Mūs atbalsta:

Latvijas Kultūras ministrijas LOGO