jaunumi par mums kalendārs komponisti interpreti
muzikoloģija institūcijas katalogi projekti saites 
Par mums  

Kas ir Latvijas Mūzikas informācijas centrs jeb LMIC?
Ar ko Centrs nodarbojas?

 

 

Kas ir Latvijas Mūzikas informācijas centrs jeb LMIC?

 Biedrību „Latvijas Mūzikas Informācijas Centrs” 2002.gada 19.jūlijā dibināja

 • Latvijas Komponistu savienība,
 • J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija,
 • Latvijas Nacionālā bibliotēka,
 • Latvijas Koncertdirekcija,
 • Latvijas Jaunās mūzikas asociācija.
  2003.gadā par Centra biedru kļuva arī izdevniecība Musica Baltica.

  LMIC uzmanības degpunktā ir latviešu klasiskā un laikmetīgā mūzika, tās autori, interpreti, koncertdzīves organizatori un atbalstītāji.

  Centra darbības mērķis ir
 • popularizēt latviešu mūziku,
 • apkopot un sniegt informāciju par to Latvijā un pasaulē,
 • koordinēt mūzikas norises Latvijā starp nozarē iesaistītajām institūcijām,
 • sekmēt Latvijas iekļaušanos starptautiskās sadarbības procesos,
 • veicināt latviešu mūzikas atskaņošanu un izdošanu.

 

Kultūras ministrija Centram deleģējusi valsts funkcijas izpildi mūzikas informācijas nozarē un finansē tā darbību.

  • Ar ko Centrs nodarbojas?

   LMIC apkopo, sistematizē un sniedz informāciju par latviešu komponistiem un viņu daiļradi, par norisēm latviešu mūzikā - koncertiem, festivāliem, konkursiem, mūzikas iestādēm. Centrs sekmē ieinteresētu ārvalstu personu un organizāciju kontaktu nodibināšanu ar latviešu komponistiem un izpildītājmāksliniekiem, ar koncertorganizācijām, nošu izdevniecībām un plašsaziņas līdzekļiem.

   LMIC gādā par Latvijas pārstāvniecību starptautiskās mūzikas izstādēs un gadatirgos, izdod CD un informatīvus materiālus.

   Centrs sadarbojas ar mūzikas portālu Mūzika Latvijā, gan izmantojot, gan papildinot tā datu bāzi.

 
LMIC darbinieki un adrese

Egīls Šēfers, direktors

Elīna Selga, eksperte, biroja administratore

Anete Ašmane, projektu vadītāja

Aleksandra Line, projektu vadītāja

Vineta Romāne, projektu vadītāja

Līga Ancena, grāmatvede


Tel. +371 67 226797
E-pasts: info@lmic.lv
Adrese: Meistaru iela 10, Rīga, LV-1050, Latvija

 

 

KNMC

 

 

 

 

      

 

 

  

 

Mūs atbalsta:

Latvijas Kultūras ministrijas LOGO