jaunumi par mums kalendārs komponisti interpreti
muzikoloģija institūcijas katalogi projekti saites 
Konkursi  
 Konkursi
 Arēna
 ENSEMBLE 2010
 Publikācijas
 LMIC izdevumi
 Kompaktdiski
 Brošūras, katalogi

Kultūras programma „Atbalsts radošajam darbam mūzikas un literatūras nozarēs un pētniecības darbam visās kultūras nozarēs – Šveice (Casa Pantrova, Lugano)”

Zane Prēdele

Casa Pantrova

Biedrība „Latvijas Mūzikas informācijas centrs" izsludina VKKF finansētās kultūras programmas „Atbalsts radošajam darbam mūzikas un literatūras nozarēs un pētniecības darbam visās kultūras nozarēs – Šveice (Casa Pantrova, Lugano)" projektu konkursu.

Konkursā var piedalīties Latvijas profesionālie akadēmiskie mūziķi (komponisti, atskaņotājmākslinieki u.c.), literāti, kā arī dažādu kultūras nozaru pētnieki. Priekšroka tiek dota tādu projektu atbalstam, kas saistīti ar Latvijas-Šveices starpkultūru sakariem un kur pretendentiem ir argumentēta motivācija darbam Šveicē - aktuāli daiļrades un pētniecības aspekti, kas tieši saistīti ar Šveices kultūras kontekstu.

Projekta iesniedzējs var pretendēt uz nodrošinājumu radošam darbam – dzīvesvietas un uzturēšanās jeb dienas naudas izdevumiem Casa Pantrova namā Lugano (Šveicē), kopumā - sešu nedēļu ilgā laika periodā (šis termiņš var tikt sadalīts arī starp vairākiem pretendentiem). Iespējamais uzturēšanās laiks: no 2007. gada 16. aprīļa līdz 29. aprīlim, no 21. maija līdz 3. jūnijam, no 30. jūlija līdz 12. augustam. Ceļa izdevumi šajā programmā netiek piešķirti.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 5.03.2007. plkst. 12.00. Projekti iesniedzami biedrībā "Latvijas Mūzikas informācijas centrs" R. Vāgnera ielā 4, Rīgā, LV-1050, darba dienās no 10.00 līdz 16.00, vai arī iesūtāmi pa pastu (pasta zīmogs – līdz 2.03.2007.) Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 19.03.2007.

Sīkāka informācija, konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa saņemama biedrībā „Latvijas Mūzikas informācijas centrs", R.Vāgnera ielā 4, Rīgā, interneta mājas lapā www.lmic.lv, sadaļā Projekti-Konkursi; tālrunis uzziņām: 7226797.

 

 

KNMC

 

 

 

 

      

 

 

  

 

Mūs atbalsta:

Latvijas Kultūras ministrijas LOGO